مهندس مکانیک

مهدی میرخلیل زاده ارشادی

مهدی

میرخلیل زاده ارشادی

051-36054245

0914-3582502

Email hidden; Javascript is required.

25.11.1981

ایرانی

مهندسی مکانیک

گرایش حرارت وسیالات

کارشناسی

لیسانس

دانشگاه آزاد

واحد مشهد

1382

1382/12/18

7

مدیریت بازاریابی تست

فریده مرادی لرکی

فریده

مرادی لرکی

021-44612089

0935-3473312

Email hidden; Javascript is required.

24.01.1989

ایرانی

مهندسی شیمی

صنایع گاز

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی صنایع گاز

دانشگاه امیدیه

دانشگاه آزاد

1396

شهریور 96

6

مهندس عمران تست

شادی چالاکی

شادی

چالاکی

021-77328532

0936-7373286

Email hidden; Javascript is required.

23.03.1994

ایرانی

مهندسی عمران

مهندسی عمران

کارشناسی

کارشناسی

موسسه آموزش عالی

موسسه آموزش عالی

1396

1396

5

مهندس عمران تست

مهدی بابامرادی

مهدی

بابامرادی

021-66692950

0912-4623029

Email hidden; Javascript is required.

04.01.1988

ایرانی

مهندسی عمران -سازه

عمران

ارشد

سازه

دانشگاه آزاد تهران مرکز

دانشگاه آزاد تهران مرکز

1394

1394

  • بارگذاری فایل رزومه:
  • بارگذاری فایل رزومه:

4

کارمند فناوری اطلاعات تست

رضا بنای جعفری

رضا

بنای جعفری

021-55394514

0912-3782934

Email hidden; Javascript is required.

04.04.1973

ایرانی

متالورژی

فوق لیسانس مهندسی متالورژی گرایش انتخاب مواد

فوق لیسانس

فوق لیسانس متالورژی

دانشگاه تهران

دانشکده فنی دانشگاه تهران

۱۳۷۸

۱۳۷۸

3

مهندس مکانیک

مهدی میرخلیل زاده ارشادی

مهدی

میرخلیل زاده ارشادی

051-36054245

0914-3582502

Email hidden; Javascript is required.

26.11.1981

ایرانی

مهندسی مکانیک

گرایش حرارت وسیالات

لیسانس

کارشناسی

دانشگاه آزاد

واحدمشهد

1382

1382/12/18

2

مهندس عمران تست

علی عطرچیان

علی

عطرچیان

013-33668670

0939-8180814

Email hidden; Javascript is required.

10.12.1999

ایرانی

عمران

کارشناس عمران

لیسانس

درسال 91فارغ از تحصیل شدم

دانشکده فنی مهندسی دیلمان

دانشکده فنی مهندسی دیلمان لاهیجان

1391

30بهمن 91

1

فهرست