شما می توانید با تکمیل فرم زیر و ارسال رزومه در لیست بررسی شرکت کاهنربا برای شروع همکاری قرار بگیرید.

فرم همکاری با کاهنربا

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

اطلاعات پرسنلی
تاریخ تولد:*
فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 1 MB, حداکثر تعداد فایل: 2.
    فهرست